Distillerie Muller-Lemmer

1, rue de Moutfort

L-5310 Contern


Téléphone: (+352) 35 02 36

Téléfax.:     (+352) 35 67 98

Mail:     info@distilleriemlc.lu

Dégustatiounen kënnt Dir all Dag op Rendez-vous machen


Neiëgkeeten

D’Distillerie Muller-Lemmer krutt dëst Joer zwou Auszeechnungen bei der DLG:


Äppel aus Goldenäppel vum Pretemerhaff vu Lampech Goldmedaille

Williams aus Williamsbiren vum Batty Kapgen vu Steesel Selwermedaille

              Probéiert elo och eisen Twin GIN!